گروه طبقه بندي مشاغل علوم پزشكي اهواز

اطلاع رساني در خصوص آخرين مصوبات كميته و دستورالعمل هاي اجرايي

رابط محترم طبقه بندي مشاغل دشت ازادگان لطفا در خصوص علت اختصاص طبقه ۶ اقاي عباس طايي با خانم زنگنه هماهنگي فرماييد
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 10:24  توسط گروه طبقه بندي  | 

رامهرمز

تغییر عنوان

غلامرضا پیرمرادی

خرمشهر

تغییر عنوان محمد فروغی 
بهبهان تغییر عنوان اسحاق دهقانی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 8:34  توسط گروه طبقه بندي  | 

رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا مدرك تحصيلي نامبرده از طريق اتوماسيون ارسال شود. ماهشهر صادق عزيزي پور
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا موافقت امور مالي اخذ و از طريق اتوماسيون ارسال شود. ابادان جحت ناصري پور 
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا با كارشناس مربوطه مذاكره فرماييد .(برگ سوابق -تغيير عنوان) رامهرمز سيما چنگيزي 
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا با كارشناس مربوطه مذاكره فرماييد .(برگ سوابق -تغيير عنوان) رامهرمز ازيتا مرادي
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :نامه ي تغيير عنوان ها الزاما بايد با امضاء مدير يا رييس واحد باشد. رازي الهام باقري
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفارديف كارشناس مبارزه با بيماريها پيشنهاد شود انديمشك مهدي عميد نيا
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا برگ سوابق و فرم اطلاعات از طريق اتوماسيون ارسال شود. باغملك كبري سروستاني
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا ديپلم كامل متوسطه از طريق اتوماسيون ارسال شود. باغملك كاووس براتي
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا مدارك لازم طبق چك ليست (امضاء شده توسط رابط طبقه بندي مشاغل)به  صورت كامل و از طريق اتوماسيون  به اين مديريت ارسال شود. نيروي انساني مينا زرگرطالبي
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا مدارك لازم طبق چك ليست (امضاء شده توسط رابط طبقه بندي مشاغل)به  صورت كامل و از طريق اتوماسيون  به اين مديريت ارسال شود. نيروي انساني سعيد ماجدي
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا مدارك لازم طبق چك ليست (امضاء شده توسط رابط طبقه بندي مشاغل)به  صورت كامل و از طريق اتوماسيون  به اين مديريت ارسال شود. انديمشك منصور پور حسين زاده
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا  مدرك تحصيلي معتبر نامبرده از طريق اتوماسيون ارسال شود. نيروي انساني مهدي بيژن زاده
رابط محترم طبقه بندي مشاغل : پس از تاييد صورتجلسه اقاي رضا غفاري انجام مي شود.  درمان ندا كياست

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390ساعت 8:50  توسط گروه طبقه بندي  | 

نیروی انسانی تغییر عنوان طاهره مرادی
اندیمشک تغییر عنوان اسماء کاظمی
طالقانی تغییر عنوان عزت قلاوند
اندیکا تغییر عنوان شهرزاد مدرسی
شوش لحاظ مدرک اعظم بیگ پور
شرق  تغییر عنوان مهناز چهرازی
شرق تغییر عنوان افشین طالبی
اندیمشک تغییر عنوان رامین مختاری نیا
آبادان تغییر عنوان ماندانا کاظمی
رازی تغییر عنوان مهین تقوی
نیروی انسانی لحاظ مدرک طیبه درویشی
نیروی انسانی لحاظ مدرک سعید قلمبر
خرمشهر لحاظ مدرک حجت ماهی زاده
رازی لحاظ مدرک فرهاد باوی
شرق لحاظ مدرک پویا محمدیان
غرب لحاظ مدرک محمد رضا نادری
ابوذر لحاظ مدرک معصومه مکوندی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390ساعت 8:54  توسط گروه طبقه بندي  | 

هندیجان تغییر عنوان علی مرادی
رازی تغییر عنوان نسرین خواجه علی
شرق  تغییر عنوان فاطمه موسوی نیا
ماهشهر تغییر عنوان ویدا حسینی
شفا تغییر عنوان تورج پرچمی
دشت آزادگان تغییر عنوان جابر حنفی زاده
ایذه تغییر عنوان اشرف بندانی
شوش تغییر عنوان الهام عبدالی
غرب تغییر عنوان لیلا زیدونی
شادگان تغییر عنوان سیمین جعفر پور
هفتگل تغییر عنوان محمد ممبینی
غرب تغییر عنوان زهرا عفراوی
آبادان تغییر عنوان احمد شرفی
بهبهان لحاظ مدرک خاتون نیایش پور
غرب لحاظ مدرک زهرا آب سالان
شوش لحاظ مدرک وداد عفراوی
ماهشهر تغییر عنوان رضا قنواتی
شوشتر تغییر عنوان علیرضا هوشمند
آبادان تغییر عنوان مریم بان
درمان لحاظ مدرک فرامرز خوانساری
خرمشهر لحاظ مدرک غلامعباس نوری
شرق لحاظ مدرک سید جاسم موسوی
پزشکی لحاظ مدرک موسی شریفات
امام لحاظ مدرک جواد عفراوی
شرق لحاظ مدرک حسن بهمنی
هندیجان تغییر عنوان ناهید مرادی

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مرداد 1390ساعت 13:24  توسط گروه طبقه بندي  | 

رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا در خصوص انجام صورتجلسه مذاكره فرماييد بهبهان اسداله جهاني فر
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا در خصوص انجام صورتجلسه مذاكره فرماييد   افشين طالبي
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا در خصوص طبقه شغلي با خانم محمودي مذاكره فرماييد شرق مهناز چهرازي
 رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا مدارك لازم طبق چك ليست (امضاء شده توسط رابط طبقه بندي مشاغل)به  صورت كامل و از طريق اتوماسيون  به اين مديريت ارسال شود.+نظر مديريت نيروي انساني ماهشهر سارا غابشي
تصوير اخرين صورتجلسه رازي مهين تفوي
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا در خصوص وضعيت بدون حقوق نامبرده با خانم محمودي  مذاكره فرماييد رامهرمز غلامرضا پير مرادي
رابط محترم طبقه بندي مشاغل نامبرده با مدرك پايين تر در ازمون شركت كرده است در صورت لزوم لطفا مستندات ارسال شود غرب عثمان حيدري
رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا مدرك ديپلم از طريق نامه و اتوماسيون ارسال شود غرب صديقه هواشم
 رابط محترم طبقه بندي مشاغل :لطفا مدارك لازم طبق چك ليست (امضاء شده توسط رابط طبقه بندي مشاغل)به  صورت كامل و از طريق اتوماسيون  به اين مديريت ارسال شود. شوشتر شيرين استركي
تصوير اخرين صورتجلسه رازي نسرين خواجه علي
پس از اصلاح حكم تغيير عنوان انجام خواهد شد  هفتكل محمد ممبيني
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم مرداد 1390ساعت 12:48  توسط گروه طبقه بندي  | 

قابل توجه رابطین محترم طبقه بندی مشاغل:

شناسنامه های اموزشی واحد های ذیل بررسی و اماده شده است لطفا رابطین محترم جهت بردن مدارک مراجعه فرمایند.

بهبهان-اندیمشک-ماهشهر-سینا-طالقانی- مرکز بهداشت استان-شوشتر-دانشکده پزشکی

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم مرداد 1390ساعت 10:22  توسط گروه طبقه بندي  |